Computer man Computer man
ព័ត៏មានអន្តរជាតិ

របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលាតត្រដាងពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការរើសអើងជាតិសាសន៍លើសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍


អឺរ៉ុប÷បុគ្គលដែលមានដើមកំណើតអាហ្រ្វិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអាយុកាលជាមធ្យមទាបជាងប្រជាជនស្បែកស។ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងកាណាដា ជនជាតិដើមភាគតិចក៏មានអាយុកាលខ្លីជាងជនជាតិដទៃទៀតដែរ។
ក្រុមអ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) កាលពីថ្ងៃសុក្រ បានបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រធានបទ ដែលលាតត្រដាងពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ និងការរើសអើងពូជសាសន៍លើសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ដោយជំរុញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទប់ស្កាត់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងគ្រប់ទម្រង់ និង ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិសមភាព។
លោក Mihir Kanade ប្រធានអ្នករាយការណ៍នៃយន្តការអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ បានបង្ហាញរបាយការណ៍នេះទៅកាន់សម័យប្រជុំលើកទី ៥១ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ។ លោកបាននិយាយថា អ្នកជំនាញសង្ឃឹមថា របាយការណ៍នេះនឹងជួយដោះស្រាយការរើសអើងពូជសាសន៍ និងឧបសគ្គដែលវាបានបង្កឡើងដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោក។
លោក Kanade បានអោយដឹងថា ការរើសអើងជាតិសាសន៍ និងការរើសអើងពូជសាសន៍ គឺជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតក្នុងការសម្រេចបាននូវសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ហើយសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងបញ្ហានៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ គឺជាផ្នែកពីរដែលមើលរំលងបំផុតនៃការតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្ស។
លោកបានដកស្រង់របាយការណ៍នេះដោយបានអោយដឹងថាវិសមភាពផ្អែកលើពូជសាសន៍មិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នានឹងទម្រង់នៃវិសមភាពផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៃរបៀបវារៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ ២០៣០។យោងតាមការសិក្សាដែលបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ស្ត្រី និងបុរសមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិករៀងគ្នា ៤.៣ និង ៤.២ ដងទំនងជាស្លាប់ដោយសារ COVID-១៩ ជាងសមភាគីស្បែកសរបស់ពួកគេ។
របាយការណ៍បានបង្ហាញថា ទិន្នន័យពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថា អត្រាមរណភាពនៃ COVID-១៩ ក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្រ្វិក គឺច្រើនជាងទ្វេដងនៃក្រុមជាតិសាសន៍ដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេស។
បុគ្គលដែលមានដើមកំណើតអាហ្រ្វិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអាយុកាលជាមធ្យមទាបជាងប្រជាជនស្បែកស។ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងកាណាដា ជនជាតិដើមភាគតិចក៏មានអាយុកាលខ្លីជាងជនជាតិដទៃទៀតដែរ។
ដូចគ្នានេះដែរ របាយការណ៍បានបង្ហាញថា ប្រជាជន Roma នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប មានអាយុកាលជាមធ្យមចន្លោះពី ៥ ទៅ ២០ ឆ្នាំខ្លី ហើយប្រឈមនឹងអត្រាមរណភាពទារកខ្ពស់ជាងប្រជាជនទូទៅ ២-៣ ដង។
របាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បានបង្ហាញផងដែរថា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជនជាតិស្បែកខ្មៅទំនងជាត្រូវបានសម្លាប់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសជិតបីដងជាងមនុស្សស្បែកស ទោះបីជាពួកគេទំនងជាគ្មានអាវុធ ១,៣ ដងក៏ដោយ។
របាយការណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “នៅពេលដែលសង្គមកាន់តែមានពហុជាតិសាសន៍ ពហុសាសនា និងពហុវប្បធម៌ ការវិនិយោគកាន់តែច្រើនក្នុងការរួមបញ្ចូល និងសាមគ្គីភាពគឺត្រូវបានទាមទារ ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃភាពចម្រុះសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ ជាជាងការចាត់ទុកវាថាជាការគំរាមកំហែង”។
“សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបានអំពាវនាវឱ្យបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសិទ្ធិមនុស្សជាសកល និងគុណតម្លៃរួមដែលបង្ហាញពីសមភាព និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុង និងក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍”។

 


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top