Computer man Computer man
ព័ត៏មានអន្តរជាតិ

លោក Hunt បង្ហាញពីការកាត់បន្ថយការចំណាយថ្មី ការដំឡើងពន្ធ ដើម្បីជួសជុលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស


អង់គ្លេស៖ អធិការបតីនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បានបង្ហាញកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយការចំណាយ និងការដំឡើងពន្ធរាប់សិបពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសនេះស្វែងរកការស្តារឡើងវិញនូវភាពជឿជាក់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងជួសជុលហិរញ្ញវត្ថុដែលខូចរបស់ប្រទេស។

លោក Hunt កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានផ្តល់ផែនការសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសុន្ទរកថាទៅកាន់សភាដោយនិយាយថាវាផ្តល់អាទិភាពដល់ “ស្ថិរភាព កំណើន និងសេវាសាធារណៈ” ។

លោកបានអោយដឹងថា ជាងពាក់កណ្តាលនៃការបង្រួបបង្រួមសារពើពន្ធដែលត្រូវការចំនួន ៥៥ ពាន់លានផោន (៦៥ ពាន់លានដុល្លារ) នឹងមកពីការកាត់បន្ថយការចំណាយ។

លោក Hunt បានបន្តថា“លើពន្ធដារ ខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើឱ្យមានភាពយុត្តិធម៌ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទូលំទូលាយចំនួនពីរ៖ ទីមួយ យើងសុំឱ្យអ្នកដែលមានច្រើនជាងនេះ រួមចំណែកបន្ថែមទៀត។ ហើយ​ទីពីរ យើង​ជៀស​វាង​ការ​ដំឡើង​ពន្ធ​ដែល​កំណើន​ខូច​ខាត​ភាគ​ច្រើន»។

គាត់បានកាត់បន្ថយកម្រិតដែលអត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន ៤៥ ភាគរយត្រូវបង់ពី ១៥០,០០០ ផោន (ប្រហែល ១៧៨,០០០ ដុល្លារ) ទៅ ១២៥,១៤០ ផោន (ប្រហែល ១៤៨,៩០០ ដុល្លារ) ។

អ្នកដែលរកបាន ១៥០,០០០ ផោន (ប្រហែល $១៧៨,០០០) ឬច្រើនជាងនេះ នឹងចំណាយច្រើនជាង ១,២០០ ផោន (ប្រហែល $១,៤០០) បន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ។

គាត់បានបញ្ជាក់ថា “ខ្ញុំកំពុងរក្សានៅកម្រិតបច្ចុប្បន្ននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ខ្លួន ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល កម្រិតអត្រាខ្ពស់ជាង កម្រិតធានារ៉ាប់រងជាតិសំខាន់ៗ និងកម្រិតពន្ធមរតកសម្រាប់រយៈពេល ២ ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលនាំយើងដល់ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៨”។

“ប្រាក់ឧបត្ថម្ភភាគលាភនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយពី ២,០០០ ផោន [ប្រហែល ២,៤០០ ដុល្លារ] មក ១,០០០ ផោន [ប្រហែល $១,២០០] នៅឆ្នាំក្រោយ ហើយបន្ទាប់មកមកត្រឹម ៥០០ ផោន [ប្រហែល $៦០០] ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤។ ចំនួនលើកលែងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញនឹងត្រូវកាត់បន្ថយពី ១២,៣០០ ផោន។ [ប្រហែល $១៤,៦០០] ទៅ ៦,០០០ ផោន [ប្រហែល $៧,៣០០] នៅឆ្នាំក្រោយ ហើយបន្ទាប់មកដល់ ៣,០០០ ផោន [ប្រហែល $៣,៦៥០] ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤ ។

លោក Hunt ក៏បានអោយដឹងផងដែរថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងដំឡើងពន្ធលើក្រុមហ៊ុនប្រេង និងឧស្ម័ន ហើយពង្រីកវាទៅក្រុមហ៊ុនផលិតថាមពល។

ពន្ធនឹងកើនឡើងដល់ ៣៥ ភាគរយពីអត្រាបច្ចុប្បន្ន ២៥ ភាគរយ។ វាក៏នឹងអនុវត្តចំពោះម៉ាស៊ីនភ្លើងជាមួយនឹងពន្ធ ៤៥ ភាគរយដែលត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា។

លោក Hunt បានអោយដឹងថា ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព និងសង្គមរបស់ប្រទេសនឹងទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាចំនួន ៨ ពាន់លានផោន (៩.៥ ពាន់លានដុល្លារ) ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ ដែលគាត់បានបន្តថា ប្រធានផ្នែកសុខភាពបានចង្អុលបង្ហាញថានឹងជួយបំពេញអាទិភាពសំខាន់ៗ។

គាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងបង្កើនថវិកាសេវាសុខភាពជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំខាងមុខដោយបន្ថែម ៣.៣ ពាន់លានផោន (៣.៩ ពាន់លានដុល្លារ) ។

លោក Hunt បានអោយដឹងថា “នាយកប្រតិបត្តិនៃ NHS គឺ Amanda Pritchard បាននិយាយថានេះគួរតែផ្តល់មូលនិធិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ NHS ដើម្បីបំពេញនូវអាទិភាពសំខាន់ៗរបស់ខ្លួន” ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា នឹងមានការកើនឡើងនៃមូលនិធិដែលមានសម្រាប់វិស័យថែទាំសង្គមរហូតដល់ ២.៨ ពាន់លានផោន (៣.៣ ពាន់លានដុល្លារ) នៅឆ្នាំក្រោយ និង ៤.៧ ពាន់លានផោន (៥.៦ ពាន់លានដុល្លារ) នៅឆ្នាំក្រោយ។

គាត់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា “ខ្ញុំអាចប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថានៅឆ្នាំក្រោយនិងឆ្នាំបន្ទាប់យើងនឹងវិនិយោគបន្ថែម ២.៣ ពាន់លានផោន [$២.៧bn] ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើង” ។

ទីផ្សារភាគហ៊ុនអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះ ០.៦ ភាគរយ ហើយប្រាក់ផោនបានធ្លាក់ចុះធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មុនពេលការប្រកាសរបស់លោក Hunt ។

ពាណិជ្ជករបារម្ភថាថវិកានឹងធ្វើឱ្យវិបត្តិថ្លៃដើមរស់នៅរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាន់តែអាក្រក់ឡើង បន្ទាប់ពីអតិផរណាបានកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូល ១១.១% នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៨១ ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ថវិកាគ្រាអាសន្នមានគោលបំណងស្ដារឡើងវិញនូវភាពជឿជាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល បន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Liz Truss បានប្រកាសកាត់បន្ថយពន្ធដែលមិនមានមូលនិធិចំនួន ៤៥ ពាន់លានផោន ($៥៣ ពាន់លាន) ដែលធ្វើអោយទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនបានបញ្ជូនប្រាក់ផោនទៅកត់ត្រាកម្រិតទាបធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងបានបង្កឱ្យមានភាពអាសន្នកណ្តាល។

Truss ត្រូវ​បាន​បង្ខំ​ឱ្យ​លាលែង​ពី​តំណែង​ប្រាំមួយ​សប្តាហ៍​បន្ទាប់​ពី​ចូល​កាន់​តំណែង។

ថវិកានេះកើតឡើងប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយដ៏ក្រៀមក្រំ ជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ការរញ្ជួយដីពីជំងឺរាតត្បាត COVID-១៩ និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៃការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប ដែលសុទ្ធតែមានទម្ងន់លើសេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេស។

ទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះ ០.២ ភាគរយនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ ហើយធនាគារកណ្តាលអង់គ្លេសបានព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចមានរយៈពេលរហូតដល់ ២ ឆ្នាំ។

រដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងបង់ថ្លៃផងដែរសម្រាប់ការកាត់បន្ថយពន្ធដែលមិនបានផ្តល់មូលនិធិដែលបានប្រកាសដោយ Truss ដែលបានធ្វើឱ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះវិន័យហិរញ្ញវត្ថុ និងជំរុញការចំណាយលើការខ្ចីប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាល។

លោក Hunt និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Rishi Sunak ដែលបានជំនួស Truss ជាមេដឹកនាំបក្សអភិរក្ស និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមុន បានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយភាគច្រើនរបស់ Truss ខណៈពេលដែលសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង់វិក្កយបត្ររបស់ខ្លួន និងចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយបំណុលដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

បំណុលសាធារណៈរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនឡើងដល់ជិត ៨៣ ភាគរយនៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ពីតិចជាង ៣៦ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានធានាពីធនាគារ និងតស៊ូដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ច។

មួយទសវត្សរ៍នៃការរឹតបន្តឹងថវិកាបានចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយបន្ទុកនៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-១៩ និងសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនបានរុញបំណុលដល់ ៩៨ ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ។

នោះគឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៦៣ នៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែងើបឡើងវិញពីសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ។

 


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top