Computer man Computer man
ព័ត៏មានជាតិ

រដ្ឋសភាជាតិ ជូនដំណឹងពីការអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាវៀតណាម នៅកម្ពុជា។។


រដ្ឋសភាជាតិ ជូនដំណឹងពីការអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាវៀតណាម នៅកម្ពុជា។។


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top